החוק להסדרת הטיפול בפסולת אריזות - טפסים ודפי מידע

חוק האריזות כבר בתוקף ומטיל חובות משמעותיות על המגזר העסקי, חובות שחיוני לכל עוסק להכיר.
ביום 5 ביולי 2011, התקיים כנס הסברה בנושא יישום הוראות ה"חוק להסדרת הטיפול באריזות", שעניינו חובות היבואנים, היצרנים ובעלי המותג הפרטי לדאוג לטיפול בפסולת האריזות של המוצרים אותם הם מכניסים לשוק הישראלי. בנכס השתתפו כ- 120 נציגים של חברות, יבואנים ו"בעלי מותג פרטי".

נשאו דברים: עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, מר קובי דר, מנכ"ל תאגיד המחזור "ת.מ.י.ר" (התאגיד שנמצא בתהליך הכרה כ"גוף מוכר" עימו אמורים היבואנים והיצרנים להתקשר כדי שיפעל בשמם לטיפול בתהליכי איסוף, מיון ומחזור פסולת אריזות) ועו"ד דן כרמלי, סמנכ"ל ליחסי ממשל, כנסת וחקיקה באיגוד לשכות המסחר. 


דר, הסביר לנוכחים כיצד עומד להיות מיושם "חוק האריזות", כיצד עליהם להיערך לצרכי דיווח ותיאר את מטרות פעילותו של תאגיד המחזור ודרכי פעולותיו העתידיות , בשירות המגזר העסקי החייב לפעול למחזור פסולת אריזות. 

דר הוסיף, שעל-פי הערכה שבוצעה בהנהלת תאגיד המחזור על כ-3,000 יבואנים, יצרנים ובעלי מותג פרטי יחולו הוראות החוק והם יצטרכו להתקשר עם "גוף מוכר". הערכה נוספת שהוצגה, היא שבכל שנה נוצרת במדינת ישראל פסולת אריזות במשקל של מיליון טון. 
עו"ד כרמלי, סיכם את הכנס ותיאר בפני החברים את פעילות לשכת המסחר בתהליך החקיקה. 

המשתתפים בכנס העלו שאלות רבות על דרך יישום החוק והחבות החלה עליהם והדוברים השיבו לשאלותיהם.

להלן פניה ליבואנים, יצרנים ובעלי המותג הפרטי מתאגיד ת.מ.י.ר

גרנית ניסן
ת.מ.י.ר - תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)
טלפון : 5100530 - 03
פקס : 5101648 - 03
granit@industry.org.il

למידע נוסף בתחום זה