תקנות חדשות לעניין גודל אותיות במידע לצרכן

ביום ה-1 לינואר 2012 נכנס לתוקף תיקון לתקנות הגנת הצרכן המחייב כי "האותיות הקטנות" במידע לצרכן יהיו קריאות.
מדובר בגודל האותיות של תנאי המסייג את הנאמר במידע, כגון "לא חל על מבצעי סוף עונה".
הסברים ודוגמאות מהממונה על הגנת הצרכן - הנחית הממונה על הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן

למידע נוסף בתחום זה