מצגות מיום עיון בנושא יישום והתייעלות בחוקי דיווח חוק האריזות וחוק פסולת אלקטרונית

בתאריך 18.2.16 התקיים בלשכה יום עיון ביחס לחקיקה סביבתית, במהלכו הועברו המצגות המצורפות. חשוב לזכור כי המצגות נועדו להקל על המרצים להעביר את התכנים למשתתפים וכי הדרישות המחייבות הן אלו המופיעות בחקיקה הרלוונטית.

למידע מפורט מאתר המשרד להגנת הסביבה בנושא החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות לחץ כאן

למידע מפורט מאתר חברת תמיר ביחס לחוק האריזות לחץ כאן

 

לעיונכם, 4 המצגות מיום העיון בקבצים המצורפים 

  • מצגת של ערן בושארי מחברת עירנות בנושא יישום והתייעלות בחוק האריזות ובחוק פסולת אלקטרונית
  • מצגת של עו"ד שירי שפירא בנושא סיכוני החוק חשיפת החייבים אל מול הרגולטור
  • מצגת של רו"ח ירון אוחנה בנושא - יישום החוק והביקורת על הדיווח הנדרש מצד רואה חשבון
  • מצגת של עומר קיויתי מחברת שר ייעוץ והדרכה בנושא החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות

 

למידע נוסף בתחום זה