עדכונים | 07/05/2017

חדש - ניתן לפנות לאגף הספקטרום במשרד התקשורת באמצעות מייל

מעתה ניתן לשלוח פניות לאגף הספקטרום באמצעות המייל: requests@moc.gov.il

יש לציין בשורת הנושא במייל את שם הפונה ומספר הח"פ. 

יש להקפיד על שליחת החומר באופן ממוקד ובליווי כל הטפסים הנדרשים. 

 

למידע נוסף בתחום זה