עדכונים | 05/09/2015

עדכון לחברי ענף החשמל והאלקטרוניקה - אוג' 2015

 

1. יבוטלו מכסי יבוא על מגוון רחב של מוצרי אלקטרוניקה על רקע הסכם סחר חדש-
קישור להודעת משרד הכלכלה בנושא
קישור למסמך שפרסם ה WTO בהקשר זה הכולל גם פרטי מכס רלוונטיים
צפי ליישום - החל מיוני 2016 לפי הודעת משרד הכלכלה.
 
2. עדכונים מאגף התקינה בלשכה
מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 62443 חלק 1.1 - רשתות תקשורת תעשייתיות
ת"י 145[במקומו יבוא ת"י 60670] חלקים 1 ו- 22 לתיבות התקנה‏
תקני תאימות אלקטרומגנטית , ת"י 961[חלקים 13 , 14.2 , 15 , 20] ות"י 31489[חלקים 3 , 34]

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:
ת"י 6400 חלק 1 - תקנים ישראליים לסיוע במניעת שכחת ילדים בכלי רכב.
ת"י 6400 חלק 1.1 - התקני התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות - דרישות כלליות, דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות.
ת"י 6400 חלק 1.2 - התקני התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות - דרישות התקנה.
ת"י 61439- "לוחות מיתוג ובקרה
ת"י 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע
ת"י 61008+61009 "מפסקי פחת"
ניתן לעיין בתקנים לביקורת הציבור ובגיליונות תקנים שיצאו לביקורת הציבור בקישור

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים החדשים הבאים:
ת"י 1495 חלק 4 - מדריך לניהול יומן אבטחת מידע.
ת"י 1907 חלק 1 - רשתות בזק בחצרי לקוח: כבילה גנרית לחצרי לקוח.
ת"י 1907 חלק 6 - רשתות בזק בחצרי לקוח: תכנון והתקנה.
ת"י 1907 חלק 9 - רשתות בזק בחצרי לקוח: מערכת כבילה גנרית למרכזי נתונים.
ת"י 1907 חלק 10 - רשתות בזק בחצרי לקוח: בדיקות של כבילת סיבים אופטיים.
ת"י 19784 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - מנשק תכנות ליישומם ביומטריים: מפרט BioAPI.
ת"י 19794 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: מסגרת.
ת"י 19794 חלק 4 - טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת טביעת אצבעות.
ת"י 19795 חלק 5 - טכנולוגיית המידע - בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: תרחיש בקרת גישה וסכמת דירוג.
ת"י 19795 חלק 6 - טכנולוגיית המידע - בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: מתודולוגיות בדיקה להערכת תפעול.
ת"י 29109 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים כמוגדר בתקן הישראלי ת"י 19794: נתונים על פרטי טביעת אצבעות.
ת"י 29109 חלק 4 - טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים כמוגדר בתקן הישראלי ת"י 19794: נתונים על תמונת טביעת אצבעות.
ת"י 29109 חלק 5 - טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים כמוגדר בתקן הישראלי ת"י 19794: נתונים על תמונת הפנים.
ת"י 24745 - טכנולוגיית המידע "טכניקות אבטחה - הגנה על מידע ביומטרי.

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לשינויים בתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 579 חלק 4 - מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות תרמוסיפוניות - תכן, התקנה ובדיקה.
ת"י 579 חלק 5 - מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות מרכזיות בבניינים.
ת"י 579 חלק 6 - מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות מאולצות דירתיות.
ת"י 6079 - תפעוליות בינית (INTEROPERABILITY) מבוססת פרוטוקול תיחול שיחה (SIP) בין מרכזת פרטית לבין ספק שירות.

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם את התקנים הבאים או שינויים בהם כרשמיים.
ת"י 5438 (חלקים 13,4,3,2) - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: כלור; נתרן תת-כלוריטי; חומצה פלאורוסיליצית; פחם פעיל גרגרי בתולי.
למידע נוסף בתחום זה