עדכונים | 07/04/2010

עדכון הסכם סחר ישראל מקסיקו

ביום 17.3.10 נכנסו לתוקפם השינויים שבוצעו בהסכם הסחר החופשי שבין ישראל למקסיקו והוצאה הוראת נוהל זמנית, המסדירה את הנושא של מעבר טובין שמקורם בישראל או במקסיקו דרך מדינות ביניים שאינן צד להסכם.
מצ"ב הודעת רשות המיסים, וכן הוראת הנוהל הזמנית המפרטת את השינויים.

למידע נוסף בתחום זה