עדכון תקינה לחברי ענף החשמל והאלקטרוניקה

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים: 
  
ת"י 907 חלק 2 - מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת. 
ת"י 1101 חלק 6 - בטיחות אש בבניינים: אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות (ג"ת מס' 1). 
ת"י2252 חלק 1 - מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודתית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור.
ת"י 2481 חלק 41 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא - מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות תנועה. 
ת"י 15693 (חלקים 3,2,1) - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע - כרטיסי קרבה: מאפיינים פיזיקליים; מנשק שידור ואתחול; פרוטוקול שידור ומניעת התנגשויות. 
  
  
ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים: 
ת"י 961 חלק 6.01 - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיית המידע - אופייני חסינות - גבולים ושיטות בדיקה. 
ת"י 961 חלק 48.07 - תאימות אלקטרומגנטית עבור ציוד ושרות בספקטרום רדיו (ERM). 
ת"י 1358 חלק 1 - מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות אלקטרוניות (ג"ת מס' 2). 
ת"י 9796 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - סכמות חתימה דיגיטלית (ספרתית) המאפשרות שחזור מסר.... 
ת"י 10118 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - פונקציות HASH העושות שימוש בצופן בלוקים שאורכו N סיביות. 
ת"י 14888 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - חתימות ספרתיות (דיגיטליות) עם נספח: כללי. 
ת"י 14880 חלק 3 - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - חתימות ספרתיות (דיגיטליות) עם נספח: מנגנונים מבוססי - לוגריתם בדיד. 
ת"י 15443 חלק 2 - שיטות אבטחה: מסגרת להבטחת אבטחת מידע: שיטות אבטחה. 
ת"י 27000 - טכנולוגיית מידע: שיטות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - סקירה כללית ומינוח. 
ת"י 27001 - טכנולוגיית מידע: שיטות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - סקירה כללית ומינוח. 
ת"י 50160 - מאפייני מתח החשמל המסופק מרשתות ציבוריות להספקת חשמל. 
ת"י 61000 חלק 2.08 - תאימות אלקטרומגנטית: סביבה - שקיעות מתח קצרות במערכות הספקת חשמל ציבוריות עם תוצאות מדידה סטאטיסטיות. 
  
מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה טיוטות או נהלים לתנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן, כמפורט להלן: 
   
נת"מ 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי ולמכשירים דומים - דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים. 
נת"מ 907 - מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה. 
נת"מ 5438 חלק 30 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תת גופרתי נוזלי. 
  
  
מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הם העבירו לידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה, לאישור או החלפה את התקנים הישראליים הרשמיים הבאים: 
ת"י 60931 חלק 1 - קבלי מיצד להספק: מהסוג שאינו מתחדש מעצמו....

למידע נוסף בתחום זה