עדכונים | 11/02/2015

עדכון תקינה לחברי ענף החשמל והאלקטרוניקה

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 20 חלק 2.8 - מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד.
ת"י 30 חלק 3 - דרישות יעילות מינימליות עבור משאבות.
ת"י 995 חלק 6 - תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"מ או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעל הספק חום נצרך שאינו גדול מ- 70 קו"ט.
ת"י 1001 חלק 2.2 - בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים (למעט בנייני מגורים ושגובהם עד 13 מטר), קניונים, אטריומים וחללים גדולים דומים (ג"ת מס' 1).
ת"י 1907 (חלקים 10,9,6,1) - רשתות בזק בחדרי לקוח: כבילה גנרית לבניינים מסחריים; תכנון והתקנה; מערכת כבילה גנרית למרכזי נתונים; בדיקות של כבילת סיבים אופטיים.
ת"י 5139 - סימון והארה של מכשולי טיסה.
ת"י 12016 - תאימות אלקטרומגנטית: תקן קבוצתי למעליות, לדרגנועים ולמסועי לכת - חסינות.
ת"י 16231 - מתודולוגיה להערכה והשוואה של ביצועי אנרגיה.
ת"י 17742 - חסכון אנרגיה - שיטות חישוב למדינות, אזורים או ערים.
ת"י 21927 חלק 2 - מערכות לבקרת עשן וחום: מפרט-דרישות לפתחי שחרור טבעי של עשן וחום.
ת"י 61851 חלק 1 - מערכת טעינה לרכב חשמלי.
ת"י 20000 (מספר חלקים) - טכנולוגיית מידע - ניהול שירותים....
ת"י 50002 - ניהול אנרגיה - מבדקי אנרגיה.
ת"י 50003 - ניהול אנרגיה - דרישות מגופי התעדה.
ת"י 50015 - ניהול אנרגיה - מדידה ואימות ביצועי אנרגיה בארגון.
ת"י 60079 (חלקים 32.1 ו- 32.2) - אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי - מדריך; בדיקות.

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד כי בכוונת משרדו לפרסם כרשמיים או להחליף את התקנים הישראליים הרשמיים הבאים:
ת"י 907 חלק 2 - מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת.
ת"י 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות. – להלן קישור להודעה
ת"י 1296 חלק 1 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי אגירה + ת"י 1296 חלק 3 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה. – להלן קישור להודעה

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה והעביר לידי האיגוד את נוהלי הבדיקות החדשים ביבוא (נספחי ש') הבאים:
נספח ש' 900 חלק 2.25 - תנורי מיקרוגל לרבות תנורי מיקרוגל משולבים (מהדורה ג').

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי במכון הסתיים התהליך של פרסום התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לצורך אישורם:
ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות.
ת"י 1505 חלק 2 - מערכות אוסמוזה הפוכה לטיפול במי שתייה.
ת"י 61242 - תופי כבלים לשימוש ביתי.

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם לאחרונה ואישר את התקנים הישראליים הבאים:
ת"י 579 חלק 1.2 - מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים - דרישות כלליות.
ת"י 6371 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למנפקים ואוטומטי מכירות מסחריים.

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה פרסם לאחרונה הודעות לידיעת הציבור בנוגע להעברת התקנים הבאים או סעיפים בתקנים הישראליים הבאים לקבוצת תקנים 3:
ת"י 251 - מחממים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים. סעיף 14 בתקן זה, הדן במניעת הפרעות רדיו, הועבר מקבוצה 1 לקבוצה 3.
ת"י 900 (חלקים 2.3, 2.9, 2.12, 2.13, 2.15, 2.17, 2.25, 2.27, 2.30, 2.31, 2.35, 2.45, 2.55, 2.59, 2.74, 2.75, 2.76, 2.80, 2.81, 2.85, 2.89, 2.95, 2.97, 2.98) - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים... סעיף 202 בתקנים אלה, הדן בתאימות אלקטרומגנטית, הועבר מקבוצת תקנים 1 לקבוצה 3.
ת"י 60065 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות. סעיף 201 - הדן במניעת הפרעות אלקטרומגנטיות, הועבר מקבוצה 1 לקבוצה 3.
ת"י 60950 - ציוד טכנולוגיית מידע - בטיחות: דרישות כלליות.
סעיף 2.201 - הדן במניעת הפרעות אלקטרומגנטיות, הועבר מקבוצה 2 לקבוצה 3.

משמעות השינויים הנ"ל היא שביבוא המוצרים שהתקנים חלים עליהם אין חובה לבדוק בהם בדיקות תקן במכון התקנים הישראלי את הדרישות בתקנים שהועברו לקבוצה 3 ויש להסתפק במקומו ב-"תצהיר יבואן" שהמוצרים המיובאים עומדים בדרישות אותם סעיפים בתקן הרלוונטי. (מי שתהליך זה אינו מקל עבורו יכול לבקש ממכון התקנים להישאר בקבוצת תקינה 1 בגין אותם סעיפי תקן)
 
הקמת ועדות מומחים -
ועדה טכנית 308- כימיקלים, במכון התקנים  החליטה להקים ועדות מומחים לצורך טיפול ברוויזיה לתקנים הבאים:
ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה
ת"י 5562 - ניקל במוצרי מתכת המיועדים לבוא במגע עם גוף האדם - דרישות ושיטות בדיקה
מי שמעוניין להגיש מועמדות לועדת מומחים זו מתבקש להעביר קורות חיים אל רכזת הועדה במכון התקנים לינה לדין lina_lad@sii.org.il
ועדה טכנית 824  במכון התקנים שעוסקת במערכות גילוי ואזעקה, החליטה להקים ועדת מומחים שתכין את התקן הישראלי לסגר אלקטרומכני להידרנט. מי שמעוניין להגיש מועמדות לועדת מומחים זו מתבקש להעביר קורות חיים אל רכז הועדה במכון התקנים - יניב אגאי -  yaniv_gi@sii.org.il
למידע נוסף בתחום זה