עדכון תקינה לחברי ענף החשמל והאלקטרוניקה

 1. חדש באתר מכון התקנים - מנוע חיפוש להקלה בשימוש באישורי מעבדות מחו"ל
  מכון התקנים העלו לאתר האינטרנט שלהם, מידע מפורט בעברית ובאנגלית לגבי אפשרויות השימוש באישורי מעבדות בינ"ל מתוקף הסכמי ההכרה, כחלופה לביצוע בדיקת אבטיפוס מלאה במכון התקנים, לרבות מנוע חיפוש המציג אילו אישורים מאילו מעבדות מתאימים לתקנים השונים.
  מידע בעברית לרבות קישור למנוע החיפוש - קישור
  מידע באנגלית (לשימוש מול היצרנים) - קישור
 2. תקנים שיצאו להערות הציבור
  קישור לתקנים שיצאו להערות הציבור (למכשירי גז ביתיים, למכשירים מיטלטלים הצורכים גפ"מ, תקן המתייחס לארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת ותקן המתייחס למתקני אנטנות). ככל שיש לכם הערות לטיוטות תקנים אלו, נא עדכנו בהקדם את יוסי טמלר או רז הילמן.
 3. ועדות מומחים
  במכון התקנים מקימים ועדות מומחים:
  1. תדון בתקן בהקשר של גילוי אש בלוחות חשמל.
  2. תדון בתקן שעניינו תאימות אלקטרומגנטית של רכבת בעלות הינע חשמלי.
  ניתן לפנות אל רז הילמן או אל יוסי טמלר עם המלצות על אנשי מקצוע מומלצים לועדות אלו.
 4. פניות מהממונה על התקינה
  להלן קישור לשלוש פניות שקיבלנו מהממונה על התקינה. הראשונה בנושא דחיית כניסה לתוקף של ת"י 1220 חלק 3 , השניה בנושא החלפת ת"י 20 חלק 2.11. השלישית בנושא החלפת התקן לתופי כבלים.
  ככל שיש לכם התייחסות לפניות אלו נא עדכנו בהקדם את יוסי טמלר או את רז הילמן.

 

למידע נוסף בתחום זה