עדכונים | 02/04/2015

עדכון לחברי ענף החשמל והאלקטרוניקה

  1. פורסם להערות תזכיר להערות שעניינו תיקון לחוק ההגבלים העסקיים, בהמשך להמלצות ועדת לנג להגברת התחרות במשק. להלן קישור לתזכיר כפי שפורסם להערות.
  2. להלן פניה מראש מנהל המכס אל היבואנים בהקשר של מעבר המכס למערכת החדשה - שער עולמי
  3. תקינה -
    להלן קישורים לשני נספחי "ש" של מכון התקנים שהועברו אלינו והצעה של תקן שיצא להערות הציבור.
    להלן קישור לשתי פניות שקיבלנו מהממונה על התקינה לגבי החלפת תקנים רשמיים.

 

למידע נוסף בתחום זה