עדכון תקינה לענף החשמל והאלקטרוניקה - מאי 2013

1. פורסם תזכיר חוק לתיקון חוק התקנים על רקע המלצות ועדת טרכטנברג והחלטת ממשלת ישראל. קישור לנוסח התזכיר שפורסם

2. להלן שורה של עדכונים ביחס לתקנים שונים.

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 799 – מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם) ומתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א).
ת"י 3834 (חלקים 6,5,4,3,2,1) – דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: קריטריונים לבחירת רמת דרישות האיכות המתאימה; דרישות איכות מקיפות; דרישות איכות תקניות; דרישות איכות בסיסיות; מסמכים הכרחיים שיש להתאים להם כדי לטעון להתאמה לדרישות האיכות של התקנים הישראליים ת"י 3834 חלקים 2, 3 ו- 4; קווים מנחים למימוש סדרת התקנים הישראליים ת"י 3834.
ת"י 60793 חלק 2.50 – סיבים אופטיים – מפרטי דרישות למוצר: מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבי אופן – יחיד מקבוצה B.
ת"י 62623 – מחשבי שולחן ומחשבי מחברת – מדידה של צריכת אנרגיה.

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:
ת"י 4570 חלק 3 – מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים (ג"ת מס' 2).

הממונה על התקינה במשרד התמ"ת הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:
ת"י 20 חלק 2.2 – מנורות: מנורות גומחה (החלפה).
ת"י 579 חלק 2 – מערכות סולריות לחימום מים: אוגרי מים (ג"ת מס' 1).
ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה (החלפה).
ת"י 1368 חלק 3 תנור הסקה ביתי המוסק בחומר מוצק: פליטת חומר חלקיקי (החלפה).


מהנהלת מכון התקנים הישראליים נמסר לאיגוד כי הסתיים אצלם התהליך של תקינה של התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לאישור משרד התמ"ת:
ת"י 579 חלק 2 – מערכות סולאריות לחימום מים בדיקות תרמיות (ג"ת מס' 1).
ת"י 5151 – מזגני אוויר ומשאבות חום לא מתועלים – בדיקה ודירוג ביצועים.
ת"י 13253 – מזגנים ומשאבות חום אוויר – לאוויר לא מתועלים – בדיקה ודירוג ביצועים.
ת"י 61439 חלק 6 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך.
ת"י 61643 חלק 11 – התקני הגנה מפני נחשולי מתח ברשתות למתח נמוך: דרישות ביצועים ושיטות בדיקה.

להלן פירוט תקנים רשמיים שהוחלפו, בהתאם להודעות שפורסמו ברשומות לאחרונה על ידי שר הכלכלה:
ת"י 1419 חלק 1 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות שנבדקו בבדיקות טיפוס ובבדיקות טיפוס חלקיות.
במקומו יבואו:
ת"י 61439 חלק 1 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות ממאי 2013.
ת"י 61439 חלק 2 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק, ממאי 2013.

ת"י 1419 חלק 2 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות למערכות סינוף של פסי צבירה.
במקומו יבוא:

ת"י 61439 חלק 6 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה, ממאי 2013.

ת"י 1419 חלק 3 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות מיתוג ובקרה – המיועדים להתקנה במקומות נגישים לאנשים לא מיומנים – לוחות חלוקה.
במקומו יבוא:
ת"י 61439 חלק 3 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא מיומנים (DBO), ממאי 2013.

ת"י 1419 חלק 5 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות להספקת חשמל ברשתות ציבוריות.
במקומו יבוא:
ת"י 61439 חלק 5 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות, ממאי 2013.

ת"י 5484 – שנאי חלוקה – דרישות ליעילות אנרגטית ולסימון.
במקומו יבוא:
ת"י 50541 חלק 1 – שנאי חלוקה תלת מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ- 100 קו"א עד 3,150 קו"א, לשימוש בעבור ציוד במתח שאינו גדול מ- 36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, ממאי 2013.
ת"י 50464 חלק 1 – שנאי חלוקה תלת מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ- 50 קו"א עד 2,500 קו"א, לשימוש בעבור ציוד במתח שאינו גדול מ- 36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, ממאי 2013.

ת"י 61009 חלק 1 – מפסק מגן הפועל בזרם שיורי (דלף) בשילוב הגנה מפני זרם יתר (מפסק מגן משולב), המיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות.

ת"י 60269 חלק 1 – נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות.

ת"י 60320 חלק 1 – מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות.

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים (או שינויים בתקנים) הבאים:
ת"י 900 חלק 2.98 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי לחות (מלחלחים) (גיליון תיקון מס' 1).
ת"י 5151 – מזגני אוויר ומשאבות חום לא מתועלים – בדיקה ודירוג של ביצועים.
ת"י 5288 – יעילות גופי תאורה (גיליון תיקון מס' 1).
ת"י 13253 – מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר – אוויר מתועלים – בדיקה ודירוג של ביצועים.
ת"י 61643 חלק 11 – התקני הגנה מפני נחשולי מתח וזרם המחוברים למערכות הספקת חשמל במתח נמוך: דרישות ביצועים ושיטות בדיקה.


למידע נוסף בתחום זה