מוצרי חשמל הבאים במגע עם מזון ומים - שינוי בתקן

מצורפת פניה ממכון התקנים בעניין מוצרי חשמל הבאים במגע עם מזון ומים
למידע נוסף בתחום זה