עדכוני תקינה לענף החשמל והאלקטרוניקה

 1. בת"י 60034 עודכנה הדרישה לרמת נצילות של מנועים-   קישור למכתב הסבר ממכון התקנים על עדכון הדרישה
 2. פניה משוקי קפלן סגן מנהל אגף התעשיה לשירות במכון התקנים  - 
  בהמשך למאמצנו לשיפור השרות ברצוננו לעדכנכם שהחל מ - 1.5.2013 הוספנו אפשרות לשלוח פניה במייל לכתובות של מעבדות אגף תעשיה. פניות אלו ירשמו במערכת ניהול הלקוחות (CRM) ותשובות ינתנו תוך 48 שעות. 
  שרות זה, אינו אמור להחליף את המענה הטלפוני במרכזי המידע של המעבדות אלא בא לתת פתרון לנושאים מורכבים יותר הדורשים העברת מידע / התייחסות בכתב. 
  נודא על שיתוף הפעולה שלכם, ושליחת מיילים לכתובות אלו במקום לכתובות המיילים של עובדי המכון. 
   להלן הפניה לכתובות המייל של המעבדות: 
   http://www.sii.org.il/1101-4175-he/SII.aspx
 3. להלן מגוון עדכוני תקינה מאגף התקינה בלשכה - 

  
מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים: 
ת"י 90 (חלקים 2.2,  2.3,  2.5,  2.7,  2.9) – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים:  דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים; דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים; דרישות מיוחדות למדיחי כלים; דרישות מיוחדות למכונות כביסה; דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים. 
ת"י 1003 (חלקים 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2) – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים – זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית – שיטות בדיקה; גבולות מותרים; כלי מתכת המצופים באמייל זגוגי ובאמייל פורצלן – שיטת בדיקה; גבולות מותרים; כלי זכוכית עמוקים – שיטות בדיקה; גבולות מותרים. 
ת"י 1080 חלק 17 – טכנולוגיית המידע – הגדרות מונחים:  מסדר נתונים. 
ת"י 5068 – מערכות זיגוג בבניינים – סימון בתווית אנרגיה (ג"ת). 
ת"י 27031 – טכנולוגיית המידע – שיטות אבטחה – קווים מנחים למוכנות טכנולוגיות המידע והתקשורת לרציפות עסקית. 
ת"י 60601 (חלקים 2.3, 2.6) – ציוד חשמלי לשימוש רפואי:  דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים; דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלי-מיקרו. 
ת"י 60745 חלק 2.3 – כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד – בטיחות:  דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ומשחקות דיסקה. 
ת"י 60896 חלק 11 – מצברים נייחים מטיפוס עופרת – חומצה – דרישות כלליות ושיטות בדיקה:  מצברים מאווררים. 
ת"י 61347 (חלקים 1, 2.12, 2.3) – אביזרי הפעלה ובקרה לנורות:  דרישות כלליות ודרישות בטיחות; דרישות מיוחדות לאביזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות; דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים והמיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות). 
  
הממונה על התקינה במשרד המסחר והכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים או את הרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים: 
ת"י 1505 חלק 2 – מערכות לטיפול במי שתיה לשימוש ביתי – סינון וטיהור: מערכות אוסמוזה הפוכה (החלפה). 
ת"י 60238 – בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון (החלפה) 
ת"י 60400 – בתי נורה לנורות שפופרת פלורניות ובתי מדלק (החלפה). 
  
מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה נוהלים לתנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו-תקן כדלקמן: 
נת"מ 1-1419 חלק 1 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך. 
נת"מ 1-5140 חלק 2.1 – דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי של עברות תנועה: ממל"ז. 
  
ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם לאחרונה על התקנים הישראליים הבאים: 
  
ת"י 900 חלק 02.98 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים דרישות מיוחדות למכשירי לחות (מלחלחים). 
ת"י 5288 – יעילות גופי תאורה. 
  
תקנים ישראליים שנשלחו למשרד התמ"ת לפרסומם כרשמיים 
  
  
מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה הסתיים תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לממונה על התקינה במשרד התמ"ת לצורך פרסומם כרשמיים על ידי המשרד: 
  
ת"י 20 חלק 3.02 – מנורות:  מנורות גומחה. 
  
ת"י 1368 חלק 3 – תנור הסקה ביתי המוסק בחומר מוצק:  פליטת חומר חלקיקי. 
  

  
  
  
הודעות בדבר קביעת תקנים ישראליים 
  
  
מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים באים: 
  
ת"י 821 חלק 1 – יריעות: יריעות כיסוי תרמופלסטיות לבתי צמיחה – חממות ומנהרות. 
  
ת"י 1001 חלק 6 – בטיחות אש בבניינים:  אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות (תיקון טעות). 
  
ת"י 1661 חלק 6 – חומרי מילוי למישקים בין אריחים:  קביעת הספיגות. 
  
ת"י 1661 חלק 2 – חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים:  קביעת העמידות בכימיקלים של חומרי מילוי ושל דבקי שרף בראקציה. 
  
ת"י 1661 חלק 3 – חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת העמידות בשחיקה. 
  
ת"י 1661 חלק 4 – חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים:  קביעת חוזק הכפיפה. 
  
ת"י 1661 חלק 5 – חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת ההתכווצות. 
  
ת"י 1918 חלק 2 – נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין (תירון טעות). 
  
ת"י 5412 חלק 2 – מבנים יבילים ארעיים:  בתי ספר וגני ילדים. 
  
ת"י 14036 – מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם – נדנדות הקפצה לתינוקות – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה. 
  
ת"י 14122 חלק 4 – סולמות קבועים. 

למידע נוסף בתחום זה