מסמכים חשובים בתחום היבוא וביניהם תיקון לצו יבוא חופשי

פורסמו ברשומות שורה של מסמכים חשובים בהקשר של יבוא


1. מק"ח 1661- פרטי המכס של מוצרים שבוטל המכס עליהם החל מ 1.1.2012

2. מק"ח 1663 - תיקון מספר 2 לצו יבוא חופשי 2012

3. מק"ח 1664-  צו היטלי סחר הסכם העדפה + צו יבוא חופשי הוראת שעה (2012)

4. תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עימן יחסים דיפלומטיים 2012  - קישור למסמך

למידע נוסף בתחום זה