תוספת ליוקר המחיה -חוק הפסולת האלקטרונית

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012, נכנס לתוקף בשנת 2014 ומטיל אחריות מורחבת על כל יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני ושל סוללות ומצברים, לביצוע מיחזור מוכר של פסולת ציוד זה, בהתאם ליעדים מחייבים שנקבעו בחוק. 

 לשם קיום חובות אלו, על היצרנים והיבואנים להתקשר עם גוף יישום מוכר.החובה לממן את כל העלויות של חברות אלו מוטלת על היבואנים והיצרנים באמצעות תשלום דמי טיפול.עד כה התקשרו עם גופי היישום כ-300 יבואנים ויצרנים, אולם בפועל קיימים בענף זה עוד מאות יבואנים ויצרנים שהוראת החוק חלה עליהם וטרם התקשרו עם התאגידים. מיעוט ההכנסות לעומת היקף העבודה הצפויה הביא את התאגידים להודיע כי הם מעלים את דמי הטיפול עבור שרותיהם בשיעור של 25%.

 

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה לשר להגנת הסביבה זאב אלקין בנוגע לעלויות הנוספות שהוטלו על העוסקים בציוד חשמלי ואלקטרוני בכל הקשור למחזור פסולת אלקטרונית והעלאת דמי הטיפול ב 25% לשנת 2019 , ודרש כי צוות המשרד יעשה את כל הפעולות הנחוצות על מנת להגיע לכל העסקים שטרם התקשרו עם גופי יישום ושאינם מצייתים להוראות החוק,  קודם שמשיתים עלויות נוספות על העסקים המצייתים לחוק. אין שום סיבה שנעניש את אלה המצייתים לחוק, ונגרום לעלייה תלולה בהוצאותיהם. אסור שנלך בדרך הקלה המעודדת אי ציות לחוק."

 

לדברי לין , זוהי דוגמה ברורה וישירה לתרבות העבודה שהתפתחה במדינה, לפיה כל אימת שהמגזר הציבורי צריך לבצע פעולה נוספת או לשדרג פעולה קיימת, הוא אינו מתאמץ כדי לחסוך או להתייעל, אלא בוחר תמיד בדרך הקלה של השתת עוד הוצאות על המגזר העסקי. לא מדובר באירועים בודדים. מדובר בתפיסת עבודה ובמגמה נמשכת, ההורסת כל ניסיון להוריד את יוקר המחייה, ופוגעת קשה במגזר העסקי ומפטמת את המגזר הציבורי. איגוד לשכות המסחר מתנגד נחרצות לכל עלות נוספות שרוצים להטיל על המגזר העסקי. ההעלאות נעשות בדרך עקלקלה ומוסיפות עוד ועוד עלויות על העסקים, ללא כל הצדקה עניינית, בין אם מסים עקיפים, אגרות ועוד, אשר יגרמו בסופו של דבר לעלייה ביוקר המחייה. כל עלות נוספת המוטלת על המגזר העסקי, מייקרת מוצרים ושירותים ומעלה את יוקר המחיה.

 


לכתבה שהתפרסמה בנושא ב"כלכליסט" לחצו כאן

 

 

למידע נוסף בתחום זה