פרטי המכס מתחום אלקטרוניקה בידורית עליהם מבוטלים מסי הקנייה

לידיעתכם - צו תעריף המכס ומס קניה מק"ח מס' 1836 - אלקטרוניקה בידורית פורסם היום והוא מכיל את פרטי המכס עליהם מבוטלים מסי הקנייה כדלהלן:

"בצו זה מבוטל מס הקניה על אלקטרוניקה בידורית מיום התחילה ועד יום 31.12.2018 וזאת במסגרת תכנית "נטו הוזלות" להקלה על יוקר המחייה בישראל.

ביטול מס הקניה בצו זה יחול על טלוויזיות, רמקולים, צגים, ממירים, מקרנים, מגברים, מיקרופונים, אוזניות, כרטיסים חכמים, מכשירי רדיו ומוצרים נוספים בקטגוריית אלקטרוניקה בידורית שחל עליהם מס קניה.

בתום הוראת השעה יבחנו אפקטיביות הצו ומידת השפעתו בהתחשב אילוצים הפיסקאליים בהכנת תקציב המדינה לשנת 2019.

הפסד הכנסות המדינה ממסים צפוי לעמוד על 245 מיליון ₪."

 

ראו הקובץ המצורף מטה.

למידע נוסף בתחום זה