מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 55), התשע"ח-2018

כזכור, התיקון מרחיב את הוראות החוק, לעניין תיאום עם צרכן את מועד ושעת הביקור במענו, אם נדרש ביקור נותן שירות במעונו של הצרכן, ולעניין פיצוי הצרכן במקרה של איחור מעבר לקבוע בחוק, כך שיחולו גם על שירות שניתן בתקופת אחריות ארוכה מזו המחויבת לפי החוק, התקנה או הסרה של טובין שהעוסק מכר, השכרה או השאלה לצרכן, ביצוע בדיקה תקופתית במתקן גז ביתי, הובלת טובין שהצרכן רכש מעוסק, וכן על שירות שניתן בהתאם לחוזה למתן שירות מתמשך לתיקון טובין תמורת תשלום.

 

בזכות עבודת חטיבת מוצרי חשמל לבית בלשכת המסחר, בדברי ההסבר בעת ההצבעה במליאה אתמול ציין ח"כ כבל, יוזם החוק ויו"ר ועדת כלכלה שטיפלה בחוק, כי "לפי החוק יש לקיים את ביקור הטכנאי במענו של הצרכן בין השעות 8:00, בבוקר, ל-19:00 בימי חול, ובימי שישי בין 8:00, בבוקר, ל-13:00. מוצע להחיל גם הוראה זו על כל נותני השירותים שאותם מוצע כעת לחייב בתיאום ביקוריהם, פרט למובילים – שכן לא מצאנו לנכון להכניס בשלב זה שינויים גורפים בשעות העבודה המקובלות בשוק זה – ופרט לנותני שירות לפי חוזה למתן שירות מתמשך לתיקון טובין תמורת תשלום, שכן בהתקשרויות וולונטריות אלה ניתן להסכים מראש על שעות מתן השירות."

 

"בנוסף, לגבי מובילים, מוצע לדחות את מועד תחילת הוראות החוק, על מנת לאפשר לשוק ולחברות ההובלה זמן התארגנות והתאמת המערכות המחשוביות שלהן, ככל שיש בכך צורך, להוראות החוק." [כלומר, הצעת החוק תחול על מובילים רק מ-1 בפברואר 2019]

 

"לעניין זה יצוין כי בוועדה נדונה השאלה אם מוביל יוכל לתאם עם הצרכן מראש טווח רחב יותר לביקור – של ארבע שעות – ועד השעה 17:00 שלפני יום ההובלה לתאם עם הצרכן את מועד הגעתו המדויק. הובהר כי לפי החוק, כנוסחו היום, אין מניעה לעשות כן, ולפיכך לא היה צורך בהתייחסות לכך בהצעת החוק."

 

קישור לפרוטוקול המלא כפי שמופיע באתר הכנסת.

קישור לנוסח התיקון כפי שהוא מופיע באתר הכנסת.

 

למידע נוסף בתחום זה