חובת גילוי פרטים לעניין המקום בו העוסק אינו מספק מוצר או שירות

הממונה על הגנת הצרכן וסחר הוגן פרסם לאחרונה הבהרה ועדכון לנושא חובת גילוי פרטים לעניין המקום בו העוסק אינו מספק נכס או שירות.

זאת בעקבות תיקון לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים שנכנס לתוקף ב- 01.03.2017

 

המלצת הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן בנושא זה לעוסקים/ליבואנים/ ולמשווקים הינה:

1. להציב בבית העסק שלט בסמוך לקופה ובמקום בולט בו פירוט המקומות אליהם הוא אינו מספק שירות.

2. אם החנות היא מקוונת, מומלץ להציב את הפרטים במקום בולט באתר ובצורה שהצרכן חייב לאשר כי קרא אותם טרם התשלום.

3. מומלץ לציין מידע זה גם בחוזים או כל מסמך אחר כמו טופס הזמנה שנמסר טרם ביצוע העסקה.

קיום ההמלצות ייחשב על ידי הרשות כחזקה לקיום הוראת החוק. 

 

מידע נוסף בנושא בקובץ המצורף.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה