תמיכות ממשלתיות בעסקים שיקדמו פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה

התמיכות ניתנות במסגרת התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית. עדיפות תינתן לעסקים ומפעלים קטנים ובינוניים, בדגש על הפחתת זיהום אוויר מתעשייה ועידוד השקעות המשלבות טכנולוגית חדשניות ישראליות.  
תכנית המענקים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת גזי חממה בהיקף של 75 מיליוני ₪ פורסמה לראשונה בדצמבר 2016. היא מנוהלת על ידי משרדי הכלכלה, הגנת הסביבה, האנרגיה והמים ומשרד האוצר. 
סבב התמיכות הבא צפוי להיות באוקטובר 2017.
מידע נוסף והנחיות כיצד למלא את הטפסים להגשת בקשה לתמיכה (מצורפים בתחתית העמוד) ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה בקישור זה 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה