חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב - 2012

להלן קישורים לחוק כפי שפורסם ברשומות וגם למצגת ובה דברי הסבר על עיקרי החוק, כפי שהציג עו"ד חיים ישר ממשרד עו"ד רון גזית רוטנברג ביום עיון בלשכת המסחר.

מובן שהנוסח שמופיע ברשומות הוא הנוסח המחייב.

למידע נוסף בתחום זה