פגישת חטיבה עם מנהל תחום גפ"מ במשרד האנרגיה

נציגי חטיבת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה לבית נפגשו השבוע עם מנהל תחום גפ"מ במשרד האנרגיה כדי ללמוד ממנו על השינויים בתקנות הגז (בטיחות ורישוי העוסקים בעבודות גפ"מ) שעברו לאחרונה בוועדת כלכלה. 

 

למידע נוסף בתחום זה