מפגש יושבי ראש ענפיים - 25.10.12


מפגש יושבי ראש חטיבות ענפיות התקיים ביום 25.10.12, במעמד חברי נשיאות לשכת המסחר. במפגש הציג נשיא הלשכה, עו"ד אוריאל לין, את פעילות הלשכה בחודשים האחרונים, בדגש על קידומה של הצעת חוק יסוד זכויות המעסיק.

מפגש יושבי ראש חטיבות ענפיות התקיים ביום 25.10.12, במעמד חברי נשיאות לשכת המסחר. במפגש הציג נשיא הלשכה, עו"ד אוריאל לין, את פעילות הלשכה בחודשים האחרונים, בדגש על קידומה של הצעת חוק יסוד זכויות המעסיק. 
למידע נוסף בתחום זה