בקשה לדחיית כניסתו לתוקף של תקן ישראלי 4466 חלק 3, פלדה לזיון בטון

פניית עו"ד דן כרמלי, משנה למנהל הכללי באיגוד לשכות המסחר, אל מר עמית לנג, מנכ"ל משרד הכלכלה.

בקשת חברי ענף פלדה לבניין באיגוד לשכות המסחר, לדחיית כניסתו לתוקף של תקן ישראלי 4466 חלק 3, פלדה לזיון בטון. עדכון התקן עתיד להיכנס לתוקף ביום 03.07.2016. לעמדת העוסקים בתחום: נדרשת דחייה לפחות בשישה חודשים (6).

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה