הארכת תוקף ההסדר למתן פטורים מהצגת אישורי ת"ר ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי

להלן אישור הממונה על התקינה על הארכת תוקף ההסדר למתן פטורים מהצגת אישורי ת"ר ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי.

הסדר הפטור הינו עד ה- 30/6/2020 או עד הסדרת תקנות ציוד רפואי, הראשון מבניהם.

למידע נוסף בתחום זה