רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה עדכון לנוהל לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה עדכון לנוהל לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר, שהוא אזרח מדינה לגביה חל פטור מאשרת ביקור, המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 ימים בשנה.

הנוהל הינו עדכון לנוהל הקיים ופורסם ב- 2/6/19.

למידע נוסף בתחום זה