מדיניות אבטחת מידע והגנת סייבר במכשור רפואי

להלן מסמך שהפיץ משרד הבריאות למוסדות בעניין אבטחת מידע והגנת סייבר במכשור רפואי.

בעתיד יתכן שחלק ממדינות זו תשולב בתקנות ציוד רפואי.

למידע נוסף בתחום זה