הודעת הממונה על התקינה בדבר הרחבת ההסדר למתן פטורים מאישורי ת"ר לציוד רפואי

בהמשך לבקשתנו, להלן הודעת הממונה על התקינה על הרחבת רשימת הפריטים שבהסדר. רשימה זו מתווספת לפריטים שכבר נמצאים בהסדר.

למידע נוסף בתחום זה