ענף ציוד רפואי וחטיבת התרופות באיגוד לשכות המסחר עתרו לבג"צ כנגד משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד הכלכלה והתעשייה בעניין חוק מוסר תשלומים

היום, ד', 7.11.18 הגישו ענף ציוד רפואי וחטיבת התרופות באיגוד לשכות המסחר עתירה לבג"צ (7939/18) כנגד משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד הכלכלה והתעשייה בכישלון האחרונים מלעמוד בהתחייבותם להביא בפני וועדת הכלכלה של כנסת ישראל מתווה להחלת חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017 על מערכת הבריאות.

העותרים מבקשים מבית המשפט להוציא צו על תנאי המורה למשיבים להתייחס לסוגיות הבאות:

א. מדוע טרם הביאו לאישור ועדת הכלכלה מתווה להחלת חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017 על מערכת הבריאות, לרבות "מוסדות בריאות" (כהגדרתם בחוק);

ב. מדוע לא יוכרז על בטלות הוראות סעיף 12 (ג) חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017;

ג. לינתן כל צו או סעד אחר אשר לדעת בית המשפט הנכבד הינו צודק ונכון בנסיבות העניין.

 

כידוע, ב- 15.02.2016 פורסמה ברשומות הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ו-2016, אשר מטרתו הסדרת מוסר התשלומים של גופים ציבוריים ומשרדים ממשלתיים, לספקים בעד מכירת טובין, מתן שירות או ביצוע עבודה. במסגרת הצעת החוק נעתר המחוקק לבקשת מערכת הבריאות להחריגה מתחולת החוק המוצע וזאת, עד אשר יקבעו שרי הכלכלה והתעשייה, האוצר והבריאות, כללים מותאמים למערכת זו.

בהתאם לכך, בשנת 2017 עבר החוק, לרבות ההוראות ביחס להחרגת מערכת הבריאות ממנו, בקריאה שנייה ושלישית בועדת הכלכלה ובכנסת ופורסם בספר החוקים והכל, תוך התחייבות משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד הכלכלה והתעשייה להביא בפני וועדת הכלכלה בתוך שלושה חודשים מתווה להחלת החוק על מערכת הבריאות. לצערה של העותרת, עד היום, מועד הגשת עתירה, ולמרות התחייבות נוספות מאת משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד הכלכלה והתעשייה והעומדים בראשם, טרם הובא בפני ועדת הכלכלה מתווה להחלת החוק על מערכת הבריאות, כך שהאפליה בין ספקי משרד הבריאות, ובכלל כך, חברות הציוד והמכשור הרפואי וכן ספקי התרופות לבין כלל הספקים במשק, עודנה מעוגנת בחוק ומעמידה בספק רב את חוקיותו. 

 

בכל הכבוד הראוי, לאור הזמן הרב שחלף ממועד פרסום החוק ברשומות ומהתחייבויות השרים ובשל אוזלת ידם של האחרונים ובפרט, של משרד הבריאות, לא נותרה בידי איגוד לשכות המסחר כל ברירה זולת הגשת העתירה - לשם תיקון העוול והאפליה הנובעים מהחוק בנוסחו כיום. בל נשכח כי מדובר בספקים ונותני שירותים קטנים ובינוניים, שעובדים בצמוד עם מערכת הבריאות, שהתזרים חיוני לקיומם.

 

העתירה הוגשה באמצעות עוה"ד בנימין ברץ ומשה נחמן ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, עורכי דין, עורכי פטנטים ונוטריונים.

לצפייה בידיעה בנושא באתר "גלובס" לחצו כאן

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה