הפסקת רישוי מכשירי ממוגרפיה CR

להלן הודעת האגף לפיקוח על מכשירים פולטי קרינה במשרד הבריאות מיום 21/8/18.

לנוכח ההתקדמות הטכנולוגית בתחום מכשירי הממוגרפיה, ומתוך השאיפה לספק לציבור הנצרך לשירותים אלו דגימות ברמה גבוהה, הוחלט שלא לאפשר עריכת בדיקות ממוגרפיה במכשירים נחותים בביצועיהם.

לפיכך, החל מתאריך 01/01/2020, לא יינתנו עוד רישיונות למכשיר ממוגרפיה המבוססים על CR ויורשו מכשירי DR בלבד.

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם.

למידע נוסף בתחום זה