פנייה למשרד הבריאות בנושא חוזר מנכ"ל - כללים להתקשרויות בעלות אופי מסחרי

להלן פניית ענף ציוד רפואי למשרד הבריאות בנושא חוזר מנכ"ל - כללים להתקשרויות בעלות אופי מסחרי עם מוסדות הבריאות.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה