פרסום ברשומות הוראת שעה בדבר ביטול מכסים על מוצרי אופטיקה

דברי הסבר לצו המצורף:

בצו זה הוחלט לבטל את שיעור המכס הקיים על עדשות ומסגרות למשקפיים במסגרת הוראת שעה, מיום פרסום הצו  10.12.17 ועד יום 31.12.2018 וזאת במסגרת התכנית להקלה על יוקר המחייה בישראל.

ביטול המכס בצו זה יחול על עדשות מגע, עדשות מזכוכית ועדשות מחומרים אחרים למשקפיים, מסגרות ומקבעים למשקפיים מפלסטיק ומחומרים אחרים וחלקים למשקפיים.

יצוין כי כיום לא מוטל מכס על משקפי שמש ומשקפי ראייה.

בתום הוראת השעה יבחנו אפקטיביות הצו ומידת השפעתו בהתחשב באילוצים פיסקאליים בהכנת תקציב המדינה לשנת 2019.

הצו בתאום עם משרד הכלכלה.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה