כלכליסט - משרד הבריאות ממשיך לצפצף על חוק מוסר תשלומים

חוק מוסר תשלומים לספקים החריג את כל מערכת הבריאות אולם סוכם כי בתוך שלושה חודשים מאישור החוק יציג משרד הבריאות מתווה להכללתה של מערכת הבריאות בחוק. 

לקריאת הכתבה.

לעיונכם גם פנייה שנשלחה בשם ענף ציוד ומכשור רפואי ליו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל לקדם את הטיפול בנושא.

למידע נוסף בתחום זה