קריטריונים לרישום ערכות לבדיקות אנטיגן מהירות לקורונה ללא תיקוף בארץ

מצ"ב עדכון מ- 24/9/2021 - קריטריונים לרישום ערכות לבדיקות אנטיגן מהירות ללא תיקוף בארץ.

למידע נוסף בתחום זה