ריענון הנחייה - המשך שיווק ושימוש בציוד רפואי (אמ"ר), שרישומו בפנקס הציוד הרפואי טרם חודש

להלן ריענון הנחייה - המשך שיווק ושימוש בציוד רפואי (אמ"ר), שרישומו בפנקס הציוד הרפואי טרם חודש כפי שנשלחה ממשרד הבריאות.

לשימושכם.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה