תשובת משרד הבריאות לפנייה בנושא מערכת ניפנדו של שירותי בריאות כללית

להלן תשובת סמנכ"ל קופות חולים במשרד הבריאות לפנייתנו בנושא מערכת ניפנדו של שירותי בריאות כללית.

נמשיך ונעדכנכם על טיפולנו בנושא.

קישור למכתב הפנייה.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה