הארכת ההסדר למתן פטור מאישורי תקן רשמי לציוד רפואי

להלן הודעת הממונה על התקינה על הארכת הסדר הפטור מתקן רשמי ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי.

אישור הפטור שניתן הינו לציוד רשום המופיע בהודעה.

תוקף האישור עד 30/6/2018 או עד הסדרת תקנות ציוד רפואי המוקדם מבניהם.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה