הודעה בנושא הגשת בקשות לקבלת אישור יבוא לציוד רפואי

להלן הודעת משרד הבריאות:

אגף ציוד רפואי מאפשר שימוש במספר ערוצי תקשרות לצורך הגשת בקשות לקבלת אישור יבוא.

ערוצי התקשורת כוללים: הגשת בקשה באמצעות המערכת המקוונת מסלו"ל (הן ליבוא חד פעמי והן ליבוא תקופתי), משלוח בקשה בדוא"ל (לקבלת אישור ליבוא תקופתי) , משלוח בקשה בפקס (עבור יבוא חד פעמי)

אנא הקפידו לבחור בערוץ תקשורת אחד בלבד לצורך הגשת הבקשה.

בקשה שתוגש במספר ערוצים לא תטופל.

תינתן העדפה להגשת בקשות במערכת המקוונת מסלו"ל.

למידע נוסף בתחום זה