עדכון בנושא מערכת ה"כספות" - אגף ציוד רפואי

לתשומת ליבכם כי בוצע שדרוג נוסף במערכת "כספות - ציוד רפואי.

 

אישורי הרישום ישלחו מהיום באופן אחיד וישיר מתוך מערכת הרישום, ולא מתיבות הדואר האישיות של עובדי אגף אמ"ר כפי שהיה עד כה.

כתובת הדואר ממנה ישוגרו האישורים הינה כתובת AMAR, והפורמט יהיה אחיד.

זהו צעד נוסף בתהליכים המבוצעים לאחרונה במערכת לצורך שיפור וייעול השירות וקיצור זמני משלוח האישורים.

למידע נוסף בתחום זה