השקת פורטל הכספות של אגף ציוד רפואי

בימים אלו משיק אגף ציוד רפואי מערכת חדשה לצורך משלוח בקשות רישום למערכת המחשוב של האגף באמצעות פורטל הכספות של משרד הבריאות, במקום השימוש המקובל כיום באמצעות הדואר האלקטרוני.

פורטל הכספות מאפשר העברה דו-כיוונית של מידע והעלאת קבצים ונתונים בין גופים חיצוניים לבין משרד הבריאות באופן מהיר ומאובטח המבוסס על פתרון של חברת Cyber-Ark הנקרא SFE.

מסמך הנחיות מפורט עלה לאתר האינטרנט של אגף ציוד רפואי, בקישור המצורף.

 

חשוב מאוד לקרוא בעיון רב את ההנחיות ולפעול על פיהן.

החל מיום זה ניתן להגיש בקשות רישום לאגף באמצעות משלוח בקשה בדוא"ל כמקובל עד כה, או באמצעות פורטל הכספות.

ככלל, בקליטת בקשות לרישום תינתן עדיפות לבקשות שיוגשו באמצעות פורטל הכספות.

לנוחותכם מצ"ב טפסים לפתיחת כספת ולעדכון פרטי משתמשים והנחיות עבודה.

למידע נוסף בתחום זה