שאלות ותשובות בנושא הגנה על מידע במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות

בהמשך להדרכה שקיימנו בנושא הגנה על מידע במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות עלו מספר שאלות עליהן פנינו למשרד הבריאות לקבלת הבהרות.

להלן תשובות משרד הבריאות שניתנו ע"י אמיר שי מנהל תחום תשתיות וטכנולוגיות תקשוב והממונה על הגנת הסייבר במשרד הבריאות.

למידע נוסף בתחום זה