פרסום ברשומות - חוק מוסר תשלומים לספקים תשע"ז - 2017

חוק מוסר תשלומים פורסם ברשומות ביום 30 במרץ 2017.

מערכת הבריאות הוחרגה מהחוק אולם משרד הבריאות מחוייב להגיש בתוך שלושה חודשים תקנות ובהן מתווה לשילוב מערכת הבריאות בחוק.

לקריאה נוספת.

למידע נוסף בתחום זה