מעקב אחר שיווק בציוד רפואי - תרגום המסמכים האירופאיים

להלן תרגום המסמכים האירופאיים הרלוונטים למעקב אחר שיווק.

בהמשך ייכתב הנוהל הישראלי שיחול על מוצרים שנרשמו על בסיס הרגולציה האירופאית בכפוף למסמכים אלה.

למידע נוסף בתחום זה