סיכום ישיבות ועדה בעניין תקנים - הגנה מפני מפציעה מפרטים חדים וכפפות גומי חד-פעמיות

הוועדה קיבלה את עמדת משרד הבריאות ועמדת ענף ציוד רפואי והסירה מהתקנים את הדרישות המיוחדות לסימון בעברית.

בתקן 426 חלק 1: כפפות גומי חד פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות.

הוסר השינוי הלאומי לסימון המוצר בשפה העברית ולפיכך השינויים הלאומיים לסעיף 8.4 במסלול ההתאמה לתקן ISO , ולסעיף 10.2 במסלול ההתאמה לתקן ה- ASTM, נמחקו. ללא שינויים לאומיים אלו, התקן הינו אימוץ כלשונו של ISO 10282 במסלול הבין לאומי, ושל ASTM D3577 במסלול האמריקני.

בתקן 23907: הגנה מפני מפציעה מפרטים חדים- דרישות ושיטות בדיקה- מכלים לפרטים חדים.

הוסר השינוי הלאומי לסימון האזהרה שיש להרחיק את המכל מהישג ידם של ילדים.

המסמכים המעודכנים יועברו לעריכה סופית ויישלחו לממונה על התקינה.

למידע נוסף בתחום זה