הישג חטיבתי: חוק מוסר התשלומים יכלול בעתיד גם עסקים ממערכת הבריאות

 ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שניה ושלישית את חוק מוסר תשלומים לספקים. זהו הישג חשוב לספקי מערכת הבריאות שמשרד הבריאות ביקש להחריגם מהחוק.

החוק חשוב בכך שהוא מסדיר עיוות ארוך שנים של מוסר תשלומים ירוד של המדינה לספקיה.

בחוק נקבע שספקים של המדינה ושל גופים מתוקצבים יקבלו תשלום עד 45 יום מיום הגשת החשבונית.

נקבע הסדר שונה לרשויות מקומיות ולקבלנים.

מערכת הבריאות ביקשה להחריג עצמה מן החוק ולשלם לספקיה ללא אמות מידה המוסדרות בחוק.

הוועדה קיבלה את עמדת ענף ציוד רפואי בלשכת המסחר ,שאין לפגוע דווקא בספקי מערכת הבריאות שהם ברובם עסקים קטנים שמטה לחמם הינה מערכת הבריאות, וקבעה שמשרד הבריאות יגיש בתוך שלושה חודשים מיום פרסום החוק תקנות ובהן מתווה שיכליל גם את ספקיה בחוק חשוב זה.

 

הודעת יו"ר ועדת הכלכלה ביום העסקים הקטנים: הבאנו בשורה אדירה למשק ושמנו סוף לשוטף פלוס אינסוף.

לקריאת ההודעה במלואה.

למידע נוסף בתחום זה