טיוטות ת"י 60601 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי

לפניכם טיוטות ת"י 60601  חלקים 2.19, 2.21, 2.50 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי - למתן הערות עד 27/12/16.

1.  ת"י 60601 - חלק 2.19 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של אינקובטורים (חממיות) לתינוקות.

2.  ת"י 60601 - חלק 2.21 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מכשירי חימום קורנים לתינוקות.

3.  ת"י 60601 - חלק 2.50 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי באור לתינוקות.

הערות ניתן לשלוח עד 27/12/16 למכון התקנים עפ"י הפרטים הרשומים במכתב המלווה.

למידע נוסף בתחום זה