מסמך הבהרה בנוגע לאישורי קליטה / הגשה של בקשות לרישום ציוד רפואי

.

בשל התארכות זמני התגובה של אגף ציוד רפואי בקליטת בקשות לחידוש רישום הוציא האגף הבהרה לעניין תקפות החידוש האוטומטי גם במקרים בהם התאריך המוטבע על אישור הקליטה הינו מאוחר מהיום הקובע למתן אישור הארכה אוטומטי עפ"י הוראת מנכ"ל.

לשימושכם ככל שתראו לנכון מול המוסדות הרוכשים.

למידע נוסף בתחום זה