פנייה בנושא ייצוג המגזר העסקי בכתיבת נהלים ובוועדות ציבוריות

ביום ה- 15.2.16 נשלח מכתב פנייה לראש מינהל רפואה בעניין ייצוג המגזר העסקי בכתיבת נהלים ובוועדות ציבוריות. הפנייה נשלחה באופן ספציפי לגבי חומרי חיטוי בשל חקיקה צפוייה, כתיבת נהלים ותקינה שמתגבשים במכון התקנים ובמשרד הבריאות.

את מכתב הפנייה המלא ואת תגובת ראש המנהל, ניתן למצוא בקבצים המצורפים.

למידע נוסף בתחום זה