הודעה בעניין חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות


להלן הודעה בעניין חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות - עמידה ביעדי מיחזור, התקשרות עם גוף יישום מוכר.

להזכירכם, בתאריך 1.3.14, ייכנס לתוקף החוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות.

ניתן לפנות אלי עם שאלות ביחס לחוק ולחובות שהוא מטיל על יבואנים, יצרנים ומשווקים של ציוד שהחוק חל עליו.
כמו כן, ניתן לפנות ישירות למשרד להגנת הסביבה בכתובת הדוא"ל: electronic@sviva.gov.il

להזכירכם, ביום חמישי הקרוב, 27/2/14, בשעה 13:15 עד 15:00 נקיים מפגש בלשכה בעניין החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית. מי שמעוניין להגיע וטרם אישר השתתפות מוזמן לאשר השתתפותו במייל חוזר.

למידע נוסף בתחום זה