חוזר מס' 50/2013 - הנחיות לניקוי חיטוי ועיקור של מכשור הסתכלות תוך גופיים (אנדוסקופים)

להלן חוזר מס' 50/2013 , מתאריך 31/12/2013 - הנחיות לניקוי חיטוי ועיקור של מכשור הסתכלות תוך גופיים (אנדוסקופים).

למידע נוסף בתחום זה