הנחיות להגשה ועדכון עלונים

 

לנוחיותכם ולידיעתכם,
להלן קישור באתר משרד הבריאות לנוהל : "הנחיות להגשה ועדכון עלונים של תכשירים רפואיים".

 

https://www.health.gov.il/hozer/PRA-004-01.pdf

 

 

למידע נוסף בתחום זה